PAKSI FEJLESZTÉSI

ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Adat megnevezése Közzététel vagy elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Név: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid név: PFV Zrt.
Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Telephely és postai cím: 7030 Paks, Rosthy u. 3.
E-mail: pfvzrt@paks.hu
Honlap: http://pfvzrt.hu
 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Vezérigazgató: Perlik Tamás Pál
Tel: +36 75/310-029
e-mail: perlik.tamas@pfvzrt.hu
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Felügyelő bizottság: 3 fő
Elnöke: Dr. Blazsek Balázs
Email:jegyzo@paks.hu
Telefon: +36 (75) 500-533
Tag: Ulbert Sándor
Email:ulbert.sandor@paks.hu
Mobil: +36 (20) 583-0436
Tag: Spiesz József
Email:spiesz56@freemail.hu
Mobil: +36 (20) 204-8761
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások