PAKSI FEJLESZTÉSI

ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Adat megnevezése Közzététel vagy elérhetősége
1. A A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid név: PFV Zrt.

Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Telephely és postai cím: 7030 Paks, Rosthy u. 3.

Tel.: +3620/383-2077

E-mail: pfvzrt@paks.hu

Honlap: http://www.pfvzrt.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezérigazgató: Seemann Erika

Tel: +3620/383-2077

e-mail: seemann.erika@pfvzrt.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő bizottság: 3 fő

Elnöke: Ritter Zoltán

Email: vh@paks.hu

Tag: Gáti Norbert

Email: genory@gmail.com

Tag: Spiesz József

Email: spiesz56@freemail.hu

Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások