PAKSI FEJLESZTÉSI

ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT.

KÖSZÖNTJÜK A PAKSI FEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT. HONLAPJÁN!

Paksi Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2017. (XII.11.) Kt. számú határozatával döntött a 100%-os önkormányzati tulajdonú PFV Zrt. megalapításáról. A PFV Zrt.-t a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 2018. január 11. napján kelt végzésével Cg. 17-10-001305 cégjegyzékszámon a cégnyilvántartásba bejegyezte.

Paks Város Önkormányzata a társaságot a városfejlesztéshez fűződő feladatok ellátására alapította. Paks közigazgatási területén megvalósítani tervezett nagyszabású fejlesztési projektek kapcsán a Paksi Önkormányzat feladatkörében felmerülő, jelentős részben költségvetési forrásokból megvalósítandó fejlesztési feladatok hatékony és szakszerű ellátása és a fejlesztések során létrejövő vagyonelemek kezelése a társaság feladata.

Célunk, hogy az önkormányzat munkáját támogatva a következő években a ránk bízott vagyon működtetésével, fejlesztéseivel a paksi lakosok érdekeit szolgáljuk és azt eredményesen, megbízhatóan és szakértelemmel kezeljük.