PAKSI FEJLESZTÉSI

ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT.

KÖZÉRDEKŰ

A honlap ezen menüje tartalmazza azokat a közérdeklődésre számot tartó dokumentumokat, melyek közzétételével a PFV Zrt. eleget tesz törvényi kötelezettségeinek.

1. Közbeszerzések

1.1. A PFV Zrt. közbeszerzési terve

1.2. A közbeszerzés eredményeként kötött szerződések

 

2. Közzététel

2.1. A 2011. évi CXII. Infotv. alapján a PFV Zrt. által kötelezően közzéteendő adatok

2.1.1. Szervezeti, személyzeti adatok

2.1.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.3. Gazdálkodási adatok

2.2. A 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos tv.) 2. §-ban foglaltak szerinti közzététel

3. Közérdekű adatigénylés

3.1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap 

3.2. Közadatkereső